web analytics

-Bergen Hart van de Maasduinen-

AfferdenAijenBergenNieuw BergenSiebengewaldWellWellerlooisamen vormen zij het Hart van de Maasduinen

Gezicht op Bergen

Bergen

Vroeger in de 13e en de 14e eeuw ging men in Bergen Noord-Limburg wonen rond de in de 13e eeuw gebouwde kerk. De plaats Bergen werd trouwens al in 887 genoemd, toen maakten twee vrije mannen zich ‘wastijnsplichtig’ aan de abdij van werden aan de Ruhr. (dit is een soort erfpacht.) De kerk en de gebouwen werden op een natuurlijke hoogte gebouwd, een plaats die als de Maas buiten haar oevers trad, – wat regelmatig gebeurde -, niet overstroomde. Zelfs niet bij de abnormale hoge waterstand van 1926, ook toen bleef een groot deel van deze plaats vrij.  De parochie van Bergen wordt voor het eerst vermeld in 1230, en was toen onderhorig aan het Viktorstift te Xanten. De Oude Toren stamt uit deze tijd. Vermoedelijk is het eerste stenen kerkje omstreeks 1200 gebouwd. De bijbehorende kerk is meermaals aangepast, zo ook in 1827, als ze door een waterstaatskerk wordt vervangen. Dit eenbeukige zaalkerkje is in 1930 gesloopt en in 1932 komt de nieuwe, huidige kerk gereed, die echter een stukje naar het ZO komt te staan, waardoor de toren alleen op het kerkhof achterblijft. De toren is in 1943 gerestaureerd en wordt kort daarna, in oktober 1944, door oorlogsgeweld verwoest. De oorlogsschade is slechts gedeeltelijk hersteld, waardoor het sindsdien een geconserveerde torenruïne is.

 

Adverteerders

Heeft u of weet u een winkel, horeca, overnachtingen of praktische informatie die op deze website hoort?
Dan kunt u gratis participeren op deze website!

U kunt ook uitgebreide pagina of banner op alle 233 pagina's krijgen voor € 10,-- p.m.