web analytics

Regio-Maasduinen

Sint Antonius Abt Kapel 2440x900

Sint Antonius Abt Kapel 

Het is niet bekend, door wie deze kapel werd gesticht en ook over het doel van de stichting zijn geen gegevens bekend. Er zijn aanwijzingen dat de adellijke kasteelheren van Bleijenbeek de kapel hebben gebouwd in de omgeving van de door pachters gebruikte landerijen. In ieder geval werd de kapel in de 18e eeuw op kosten van de heren van Bleijenbeek onderhouden. In een verslag van de visitatie in 1669 werd reeds van deze kapel melding gemaakt. De eerste kapel schijnt door oorlogshandelingen tussen de Staatse en Spaanse troepen te zijn verwoest. Waarschijnlijk is de kapel met het bijbehorende zwaar beschadigde koor daarna geheel afgebroken en in de huidige vorm opnieuw opgebouwd. Verwaarloosde toestand Het gehucht Heukelom behoorde aanvankelijk tot de parochie Afferden. Later is een gedeelte van dit buurtschap bij de St. Petrusparochie van Bergen gevoegd. Tot 1820 werden de diensten in de kapel dan ook door de kapelaan van Afferden verricht. Na die tijd werden er lange tijd géén H. Missen meer gelezen. Door het ontbreken van toezicht en onderhoud kwam de kapel in een verwaarloosde toestand te verkeren. Deze situatie werd nog verergerd door de gevolgen van de grote watersnood in 1820, toen het altaar geheel onder water kwam te staan.

Herstel door de parochie van Bergen

Door de parochie van Bergen werd in 1859 overgegaan tot het herstel van dit bedehuisje. Hiernaar verwijst het in de voorgevel aangebrachte jaartal. Er werd een nieuw torentje op het dak geplaatst en ook het interieur werd opgeknapt. Door de kapelaan van Bergen werd nadien wekelijks een H. Mis opgedragen in de herstelde Sint Antonius Abt Kapel 

De klok van de kapel

De eerste klok van de kapel, gegoten omstreeks 1670, is spoorloos verdwenen. In 1904 werd door de inwoners van Heukelom een nieuwe klok aan de kapel geschonken. Deze klok werd door de Duitsers in de oorlogsjaren 1940-1945 tijdens de klokkenroof weggehaald. Na de bevrijding werd deze klok bij de in Duitsland gevonden voorraad klokken weer teruggevonden, dankzij het aangebrachte opschrift: ‘te 1904 geschonken door de inwoners van Heukelom.

Routeknop Afferden

Route vanaf de Kerk Cosmas en Damianus naar de St. Antonius Abt Kapel

Vertalen »
error: Content is protected !!