web analytics

Snel naar praktische info in:  Afferden,  Aijen, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well, Wellerlooi

Snel naar Portefeuilleverdeling BenW

Praktische informatie

Praktische info

hier vindt u o.a. huisartsenposten, dorpsraden, apotheek, fysio, tandarts, veerdienst en meer.

Afferden

Aijen

Bergen

Nieuw Bergen

Siebengewald

Well

Wellerlooi

Portefeuilleverdeling BenW gemeente Bergen per 27-9-2022

Het College is gezamenlijk verantwoordelijk voor: (Nood)Opvang Ontheemden

Manon Pelzer 
Bestuur

Openbare Orde en veiligheid

Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig

Algemeen bestuurlijke aangelegenheden

Toezicht en handhaving

(Eu)regionale Samenwerking

Evenementen en kermissen

Inkoop

Antoon Splinter –
Ruimte & Financiën

Financiën

Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer

Milieu/Duurzaamheid/Energietransitie

Waterveiligheid

Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer

Grondbedrijf

Wonen

Monumentenzorg

Projecten:

Energielandgoed Wells Meer

Maaspark Well

Groene rivier

Transitie Landbouw

Claudia Ponjee
Samenleving

Samenleving

Kernenbeleid

Volksgezondheid

Communicatie- en mediabeleid

Volkshuisvesting

Accommodatiebeleid

Dienstverlening

Projecten :

Voorliggende voorzieningen

Herijking gemeentelijk subsidiebeleid

Martijn Buijsse 
Economie & Mobiliteit

Economische Zaken

Verkeer en Vervoer

Toerisme en recreatie

Informatie en automatisering

AVG

Afval

Projecten:

Mosaïque

De Flammert

 

Adverteerders

 

Klik op de eend en ga naar de schoonheid van het Hart van de Maasduinen


Klik op de eend
en ga naar
de Schoonheid van het
Hart van de Maasduinen

Heb je een winkel, horeca, overnachtingen of praktische informatie die op deze website hoort? Neem dan een kijkje bij onze sponsorpakketten en steun deze website.

error: Content is protected !!