web analytics

Regio-Maasduinen

Herinneringsbank

Vriendschap

Djalan Peringatan, Herinneringspad

Hier in het bos lag, aan het begin van de Wezerweg, een leeg barakkenkamp. dat in de Tweede Wereldoorlog als arbeidskamp van de Nederlandse Arbeids Dienst (N.A.D.) heeft gefungeerd.

Als u hier wandelt volg dan het ‘Djalan Peringatan’ (Herinneringspad). Verderop komt u dan uit bij het kunstwerk ‘Vriendschap’ in de vorm van een bank. Samen met het info paneel herinnert deze plek aan de periode dat hier van .1952 tot 1969 in woonoord de Oude Molen Molukse families waren gehuisvest.

Het kunstwerk is vervaardigd door Norbert Simons en symboliseert de vriendschapsband, die er was en anno zo23 nog steeds is, tussen de plaatselijke bewoners en de Ambonezen. Nadat het monument in mei 2022 is onthuld heeft Archief Well het initiatief genomen om deze plek een waardige uitstraling te geven.

Routeknop Well

10 Pedigree Vriendschap

Programma:  8 juni een bijzondere dag: Verbonden door Vriendschap

Archief Well organiseert i.s.m. het Comité Molukse bewoners Oude Molen op zaterdag 8 juni 2024 een terugkomdag waarin de Vriendschapsband tussen de voormalige bewoners en de Wellenaren centraal staat.
Thema van die dag is ‘Verbonden door vriendschap’. Het thema accentueert de bijzondere vriendschapsband die tot op de dag van vandaag is gebleven tussen de Ambonese Wellenaren en Wellenaren. Decennialang is, nadat de families gedurende de jaren zestig van de vorige eeuw uit Well waren vertrokken, de band met Well gebleven. Het in 2022 onthulde monument ‘Vriendschapsbank’, op de plek in het bos waar ze hebben gewoond, symboliseert en herinnert aan die periode.
Wellse jongeren werden door de Ambonese dorpsgenoten getraind en gestimuleerd om te gaan volleyballen. Dat resulteerde in de oprichting van volleybalclub Tornado(inmiddels ter ziele). Ook werden er door hen gitaarlessen gegeven. Voor menig Wellenaar de eerste kennismaking met het bespelen van een instrument.

Voor deze bijzondere dag is een gevarieerd programma opgesteld:
Het grootste gedeelte van de dag speelt zich af in MFC de Buun in Well. Na ontvangst van oud bewoners, hun aanhang en genodigden is er een gezamenlijke lunch. Vanaf 13:00 is een expositie over Tornado te zien die voor iedereen vrij toegankelijk is. Daarna volgt het middagprogramma: Korte interviews en gesprekken worden afgewisseld met muziek, dans en foto’s. De organisatie wil hier nadrukkelijk ook Wellenaren bij betrekken: samen met de Ambonese mensen muziek maken, dansen en de herinneringen ophalen over die tijd.
Rond 16:00 volgt een wandeling vanuit de Buun onder muzikale begeleiding van het Sint Antoniusgilde via het Djalan Peringatan (Herinneringspad) naar het monument ‘Vriendschapsbank’. Hier vindt een korte ceremonie plaats. Gesproken wordt er door burgemeester Rauner en de eerste drie in Well geborenen, Max, Sam en Tinus, de eerste Ambonese Wellenaren. Ook de Wellse en Molukse vlag wordt uitgestoken.

Rond 17:15 uur terug naar de Buun, waar men aan kan schuiven voor een Molukse maaltijd met diverse gerechten. Iedereen kan deelnemen aan de maaltijd na opgave vóór 1 juni via de mail: info@archiefwell.nl o.v.v. Molukse maaltijd, naam en aantal personen. De kosten zijn € 17,50 p.p. Deze kunnen voor 1 juni overgemaakt worden op bank rekeningnummer: NL90RABO0158869788 t.n.v. Archief Well o.v.v. Molukse maaltijd en aantal personen. Iedereen is welkom die dag vanaf 13:00 uur.

Vertalen »
error: Content is protected !!