web analytics

Regio-Maasduinen

Sint Catharinakerk Wellerlooi

Sint Catharina kerk

Pastoor Jonkers nam architect Weegels in de arm om een nieuwe kerk te bouwen.
Op 19 december 1953 kon de 
Sint Catharina kerk ingezegend worden. De kerk kreeg 284 zitplaatsen voor volwassenen en 96 voor kinderen. De consecratie vond plaats op 29 juni 1957. De plannen voor een toren, uit kostenoverwegingen niet uitgevoerd, bleven bestaan en in 1961 kwam deze alsnog gereed. Opvallend aspect aan deze kerk is, dat de banken in een centrale opstelling rondom de viering staan opgesteld en dat het zijaltaar daardoor wat wordt weggedrukt. Hierdoor is de kerk in zijn inrichting modern te noemen in de tijd.

Veranderingen

De kinderkapel, die zich in het zuidertransept bevond, is na werkzaamheden aan de verwarming ontruimd en de banken zijn vervangen door stoelen. De ambones ontbreken, hoewel ze wel op de tekening staan. Mogelijk zijn ze verwijderd, maar hiervan zijn geen sporen te zien. In de viering is inmiddels een houten vieringaltaar geplaatst, zodat het hoogaltaar nog in de oude opstelling kon blijven staan.

Ruimtelijke context

De kerk staat op een kerkberg aan een ruim plein en is toegankelijk via brede trappen. De bebouwing eromheen is laag, zodat de kerk en de toren goed te zien zijn. Rondom de kerk ligt een tuin, die de ruimte rondom de kerk vrijlaat. Ten zuiden van de kerk ligt het kerkhof, dat eveneens een vrij uitzicht op de kerk geeft. De pastorie is niet meer als zodanig in gebruik. Deze ligt naast de kerk op het plein. De kerk ligt aan één van de doorgaande wegen in het dorp.

Fietsrouteknop Wellerlooi

13 Annakapel Catharinakerk

Type

De niet-georiënteerde bakstenen kruiskerk heeft een centrale opstelling van de banken. De aangebouwde toren heeft galmgaten in een zwaar aangezette betonnen tracering.

Voorgangers

De eerste vermelding van de kerkelijke bediening ter plaatse stamt uit 1669, toen werd geschreven, dat in de kapel van de H. Catharina als beneficie elke zondag en verplichte feestdag een Mis gelezen diende te worden. Deze bediening geschiedde door de kapelaan van het naburige Well.

In deze plaats werd tevens de kinderen geacht naar school te gaan en les te krijgen in de cathechismus. Onder pastoor Joseph van Wis (1833-1846) werd de kapel van Wellerlooi een annex van Well en in 1877 werd het kapelbestuur heropgericht. De stichting van het rectoraat Wellerlooi vond plaats in 1881, waarna de verheffing tot parochie in 1894 volgde.

Architect Johan Kayser ontwierp in 1888 een neogotische zaalkerk die grote gelijkenis vertoonde met het kerkje dat hij voor de Smakt ontwierp. De kerk had een verlaagd priesterkoor en het schip had een zadeldak, met aan de gevelzijde trapgevels, die gedekt waren met ezelsruggen. Volgens Van Rijswijck een weinig zeggende architectuur. Op 5 december werd de kerk door Engels artillerievuur verwoest.

Vertalen »
error: Content is protected !!